Bestuur en middelen

Omdat de verkiezingen in aantocht zijn, wordt het college ineens kritisch op de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Men heeft jarenlang kritiekloos langs de kant gestaan toen Dordrecht werd opgeslokt in een bestuurlijk gedrocht. Een groot deel van het gemeentelijk budget gaat naar de Drechtsteden; het is voor de burger niet duidelijk waaraan deze gelden worden besteed. Democratisch genomen beslissingen door de gemeenteraad van Dordrecht kunnen vervolgens door de Drechtraad naast zich neer worden gelegd. Dit is een slechte zaak; we willen juist de burger meer invloed geven. De Drechtraad is een voorbeeld hoe de afstand tussen bestuur en burger verder wordt vergroot. De PVV is hier op tegen.
Het Drechtsteden Verband moet verdwijnen in zijn huidige vorm.

  • Wij zijn geen voorstander van het verhogen van de OZB. Lasten omlaag!
  • Stop op internationale stedenbanden: In 2013 werd de Dordtse inwoner gevraagd waar zij op wilde bezuinigen maar liefst 71% gaf het antwoord stedenbanden. Ondanks die uitspraak is er weinig ingeleverd op het budget en kosten de 5 stedenbanden nog steeds tonnen belastinggeld, dat geld kan nuttiger worden besteed.
  • Inspraak voor burgers middels bindende referenda! Digitaal ondertekenen moet mogelijk worden.
  • Gemeentelijke informatie wordt alleen in het Nederlands verstrekt!
  • Minder inhuur van dure externen.
  • Loketfuncties voor ouderen in ieder deel van de stad. Meer ouderenadviseurs bij welzijnsorganisaties.
  • Verplicht werken in de bijstand wordt beloond met het salaris dat bij deze functie hoort.
  • Harde aanpak van uitkeringsfraude door inzet van de sociale recherche.
  • Wij willen een onderzoek naar het huidige generatiepact en bij onvoldoende resultaat hiervan kijken we of we het kunnen verbeteren.
  • Wij willen dat het PMB direct ingaat na toekenning van de sociale voorziening (IOAW, IOAZ en Participatiewet).

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen bieden.
Aan U de keuze om het gebruik van cookies te accepteren of af te wijzen. U kunt ook ons cookie beleid eerst lezen.