Economie

Een goed draaiende economie is van levensbelang voor de stad.
De economische groei blijft echter achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde.
Economische groei houdt gelijke trend met de bereikbaarheid van de stad.
De gemeente onderhandelt met NS om meer treinen te laten stoppen op Dordrecht CS. We moeten ons als gemeente nog duidelijker opstellen dan nu het geval is. Toerisme is de laatste jaren een steeds belangrijker bron van inkomsten geworden voor Dordt.
Ook het Nationaal Park De Biesbosch kan beter voor toeristische doeleinden worden geëxploiteerd.
Verder zien wij graag dat de leegstand wordt opgelost en waar mogelijk heringericht wordt voor sociale huur of maatschappelijke projecten, daarom willen we actief in gesprek gaan met de huidige eigenaren.
De huidige belastingdruk is fors. De PVV pleit voor lagere gemeentelijke lasten. Gemeentelijke belastingen mogen niet verder stijgen dan de inflatie.
Oude bedrijventerreinen moeten eerst ingericht zijn voor er gestart kan worden met de bouw van nieuwe.

  • Verlaging van de hondenbelasting en indien mogelijk afschaffing.
  • Meer transparantie over de gemeentelijke begroting.
  • Eén loket voor alle ondernemerszaken.
  • We willen dat vergunningprocedures worden vereenvoudigd.
  • We zien graag dat de precariobelasting fors wordt verlaagd en indien mogelijk wordt afgeschaft.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen bieden.
Aan U de keuze om het gebruik van cookies te accepteren of af te wijzen. U kunt ook ons cookie beleid eerst lezen.