Verkeer, Vervoer, Veiligheid

Iedereen veilig over straat, dag en nacht!
Zonder veiligheid bestaat er geen leefbaarheid, wat hebben we aan mooie opgeknapte wijken als je er niet veilig kunt wonen?
Veel inwoners voelen zich in toenemende mate onveilig, en hebben onvoldoende vertrouwen in een adequate aanpak van overlast.
Ondermijnende criminaliteit neemt in Dordrecht toe en oplossingen blijven uit. De PVV wil de aandacht vestigen op de problemen die worden ervaren in slecht functionerende buurten zoals het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt.
De PVV pleit voor een verbod op vervoer van gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom.
Wij pleiten voor een beter OV en steunen de plannen voor het doortrekken van de Rotterdamse metro naar Dordrecht.
Wij pleiten voor lagere parkeertarieven en willen het mogelijk maken om gratis te parkeren bij het ziekenhuis en de sportboulevard.

  • De PVV wil meer inzet van politie en toezicht in de wijk.
  • Stadswachten moeten in dienst van de gemeente werken.
  • Lokale overlast zoals straatterrorisme wordt direct aangepakt.
  • Wij willen betere verlichting van de wegen ten behoeve van het vergroten van sociale en verkeersveiligheid.
  • De PVV vindt dat Dordrecht goed bereikbaar moet zijn met het OV en eigen vervoer. Het OV in de stad en regio moet beter op elkaar aansluiten en goed toegankelijk zijn voor ouderen en mindervaliden.
  • Wij willen dat het papieren kaartje in het OV beschikbaar blijft.
  • De PVV wil gratis busvervoer in Dordrecht voor 65+ handhaven.
  • Wij willen in elke wijk de schouwrondes weer invoeren.
  • Wij willen meer klaar-overs bij Dordste scholen en gevaarlijke kruispunten: Nuttig werk, midden in de maatschappij en de stad wordt er veiliger van.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen bieden.
Aan U de keuze om het gebruik van cookies te accepteren of af te wijzen. U kunt ook ons cookie beleid eerst lezen.