Zorg

De gemeente moet er zijn voor inwoners die zorg behoeven. Zorgkosten moeten betaalbaar blijven voor inwoners die geen andere keuze hebben dan daar een beroep op te doen. De PVV is voorstander van professionele zorg op wijkniveau. Daar waar de wet ruimte biedt, moet de gemeente eisen stellen aan de hoogte van de salarissen van zorgbestuurders.
Mantelzorgers staan voor een zware taak. Waar mogelijk moeten we mantelzorgers ondersteuning aanbieden. De dienstencheques voor mantelzorgers is een goed initiatief dat op de steun van de PVV kan rekenen.
De PVV vraagt meer aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. We moeten voorkomen dat ouderen in een sociaal isolement terecht komen.
De jeugdzorg is momenteel problematisch: kwetsbare kinderen moeten altijd kunnen rekenen op hulp.
De PVV wil dat kindermishandeling in een vroeg stadium wordt gesignaleerd.

  • Onze verzorgingshuizen moeten behouden blijven. Wij willen het aantal verzorgingstehuizen uitbreiden. Er zijn oplopende wachtrijen voor verpleeghuiszorg in Dordrecht! Dit kan zo niet langer. De PVV pleit voor een nieuw verpleeghuis, en wel zo snel mogelijk. Het is een schande dat mensen die hulpbehoevend zijn en een indicatie hebben daardoor niet naar het verpleeghuis kunnen.
  • Wij willen een verbetering van de kwaliteit van de Drechthopper.
  • De PVV pleit voor een adequaat vangnet voor jongeren die hulp nodig hebben. Dit wordt belmmerd door overbodige bureaucratie. Hierdoor gaat een veel te groot deel van het budget niet naar de jongeren die hulp nodig hebben. Er zijn heel veel klachten over de jeugdzorg. De PVV wil dat deze klachten worden onderzocht en dat er onmiddelijk wordt ingegrepen!
  • Er zijn regelmatig klachten over de sociale dienst. De PVV vindt dat klachten en bezwaarschriften binnen twee weken door de sociale dienst dienen te worden behandeld. De huidige klachtenprocedure duurt te lang waardoor mensen in geldnood raken.
  • Geen uitzonderingspositie voor allochtonen in de zorg, geen subsidie voor cultuur sensitieve zorg of diversiteitsbeleid.
  • Wij willen niet dat er wordt bezuinigd op gehandicaptenvoorzieningen.
  • Servicepunten en sociale wijkteams moeten behouden blijven en waar nodig uitgebreid.
  • Behoud van de bestaande dienstcheques voor hulp.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website kunnen bieden.
Aan U de keuze om het gebruik van cookies te accepteren of af te wijzen. U kunt ook ons cookie beleid eerst lezen.